Hisotria Rady Rodziców

Kategoria: Rada Rodziców Marek Czerwiec / October 15, 2014

ROK SZKOLNY 2013/2014
Przewodniczący – Jakub Galas
Z-ca przewodniczącego – Bożena Kowalska
Sekretarz – Andrzej Gwoździk
Skarbnik – Przemysław Trzeciak
Członek  Prezydium – Agnieszka Grabolus

ROK SZKOLNY 2012/2013
Przewodniczący – Jakub Galas
Z-ca przewodniczącego – Piotr Ćwierk
Sekretarz – Bożena Kowalska
Skarbnik – Wojciech Gnacik
Członek Prezydium – Agnieszka Grabolus

ROK SZKOLNY 2011/2012
Przewodniczący – Ewa Jainta
Z-ca przewodniczącego – Jakub Galas
Sekretarz – Bożena Kowalska
Skarbnik – Piotr Ćwierk
Członek Prezydium – Agnieszka Grabolus

ROK SZKOLNY 2010/2011
Przewodniczący – Ewa Jainta
Z-ca przewodniczącego – Jakub Galas
Sekretarz – Agnieszka Grabolus
Skarbnik – Piotr Ćwierk
Członek Prezydium – Henryk Orczykowski

Udostępnij