List Prezydium Rady Rodziców

Kategoria: Rada Rodziców Marek Czerwiec / October 15, 2014

LIST PREZYDIUM RADY RODZICÓW DO RODZICÓW UCZNIÓW STASZICA   WRZESIEŃ 2014r.

Szanowni Państwo Rodzice uczniów „Staszica”

W imieniu Prezydium Rady Rodziców przy ZSO nr 15 w Sosnowcu, serdecznie witamy  wszystkich a szczególnie rodziców nowych uczniów gimnazjum i liceum. Wierzymy, że wybór  naszej szkoły, dokonany przez Państwa dzieci okaże się najlepszy z możliwych.
W nowym roku szkolnym 2014/2015 życzymy wszystkim uczniom,   aby każdy dzień nauki w tej szkole owocował nie tylko pogłębianiem wiedzy ale i zdobywaniem i zacieśnianiem  przyjaźni oraz aby każdy pożyteczny i potrzebny  projekt uczniów mógł być zrealizowany ze środków Rady Rodziców.
W połowie września br. na pierwszym zebraniu szkolnym otrzymacie Państwo do wypełnienia Deklarację Wpłaty na Radę Rodziców. Od kilku lat jest to kwota 200zł. płacona w (co najwyżej) w dwóch ratach.
Pragniemy przekonać Państwa, że niezwykle ważne jest, by wpłacana kwota odpowiadała zadeklarowanej i wpłynęła na konto Rady Rodziców
 w całości.
Na podstawie złożonych Deklaracji tworzony jest budżet Rady Rodziców. Znaczy to, że  ustalamy na ile środków możemy liczyć w bieżącym roku szkolnym. Planujemy wówczas nasze wydatki. Brak na koncie Rady Rodziców zadeklarowanej wcześniej kwoty, niejednokrotnie uniemożliwia nam pokrycie kosztów czasami bardzo ważnego wydarzenia szkolnego.
Pragniemy przedstawić Państwu, na co przeznaczane są pieniądze wpłacane na rzecz Rady Rodziców - w całości służą one naszym dzieciom.
Najwięcej środków zostaje przeznaczone na:

  • zakup nagród dla uczniów zarówno za udział w konkursach przedmiotowych jak i na zakończenie roku szkolnego. Od kilku lat
    formą nagrody dla uczniów jest bon podarunkowy do Empik. Podnieśliśmy kwotę jednostkową do wysokości 35zł.
  • zakup książek i czasopism dla uczniów do biblioteki szkolnej oraz materiałów biurowych wykorzystywanych przez młodzież (tonery itp.),
  • koszty podróży i uczestnictwa  uczniów we wszelkich konkursach i olimpiadach,
  • zapomogi dla potrzebujących uczniów,
  • zakup pomocy naukowych,
  • dopłaty do półmetków i studniówek,
  • wsparcie Samorządu Uczniowskiego poprzez finansowanie Turniejów Szkolnych (nagrody, medale). Ponadto z  okazji Mikołaja i Dnia Dziecka każdy uczeń otrzymuje drobny  słodki upominek.
  • całkowite pokrycie kosztów wspólnego śniadania w pierwszym tygodniu nauki dla wszystkich uczniów  nazywanego przez nas „Śniadaniem na trawie” .


Znaczny wydatek ze środków Rady Rodziców stanowi prowadzenie Kół Zainteresowań dla uczniów. Część zajęć nauczyciele realizują w ramach tzw. 19 godziny, część prowadzą nieodpłatnie. Większość zajęć dodatkowych organizowana jest jednak na podstawie umów z nauczycielami. Ilość tych zajęć zależy więc wprost  od wielkości środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców.
W ubiegłym roku szkolnym, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i za zgodą nauczycieli, zwiększyliśmy liczbę godzin kółek, co znacznie nadszarpnęło budżet Rady Rodziców. Wiemy jednak, że rodzice i uczniowie liczą na taką formę dokształcania czy wspomagania uczniów.
Zwracamy uwagę, że każda klasa, w której  100% uczniów wpłaci na rzecz Rady Rodziców zadeklarowaną kwotę otrzymuje 10% tej kwoty do wykorzystania np. na wycieczkę szkolną.
Ze swojej strony Prezydium Rady Rodziców stara się gospodarować zebranymi pieniędzmi jak najlepiej i w sposób racjonalny.
W ubiegłym roku zmniejszyliśmy o połowę koszty obsługi księgowej.
Przewodniczący Rady Rodziców co roku negocjuje upusty przy obowiązkowym ubezpieczeniu uczniów i w ten sposób zasila konto Rady Rodziców.
Jest nam bardzo przykro gdy musimy odmówić dofinansowania jakiegoś przedsięwzięcia z powodu braku środków.

Szanowni Państwo!
W tym roku obchodzić będziemy uroczystość 120-lecia Szkoły. Mieliśmy nadzieję, że w związku z tym uda nam się zakupić nowe krzesła do sali gimnastycznej, by mogły one służyć uczniom także po zakończeniu jubileuszu. Niestety, stan kasy sprawia, że realizacja tego planu stoi pod znakiem zapytania.
Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość. Pamiętajmy, że każda złotówka wpłacona na Radę Rodziców jest wykorzystana tylko i wyłącznie na potrzeby uczniów!
Prosimy więc o składanie pewnych Deklaracji Wpłat na Radę Rodziców. Każda zadeklarowana przez Państwa kwota jest przez nas włączona do projektu rocznego budżetu. Późniejszy brak wpłaty  uniemożliwia realizację zaplanowanych wydatków.
Liczymy także na wszystkich tych, którzy mogą wpłacić większą kwotę, bowiem to dzięki  Państwu będziemy mogli sfinansować więcej projektów naszych dzieci.

Przewodniczący Jakub Galas
Z-ca przewodniczącego Bożena Kowalska

Udostępnij