Fundacja

Kategoria: Szkoła Marek Czerwiec / January 1, 2014
Fundacja szkolna im. Stanisława Staszica...głównym przeznaczeniem człowieka tej ziemi jest aby dobrze czynił ludziom...

(Z testamentu Stanisława Staszica)

 

Fundacja Szkolna im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Plac W. Zillingera 1 41-200 Sosnowiec

 


Fundacja powstała 18 grudnia 1989 roku. Celem jej jest finansowe i materialne wspomaganie IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Jej początki sięgają roku 1986, kiedy to zapisem testamentowym Roman Barański, absolwent Gimnazjum im. S. Staszica w Sosnowcu z roku 1932, rozpoczął coroczne fundowanie nagród dla dwóch najlepszych absolwentów. Kolejni fundatorzy, wywodzący się z grona absolwentów, rodziców oraz nauczycieli Liceum, poszerzyli ilość nagród i stypendiów do dziesięciu. Obecnie przyznawane są i wypłacane następujące nagrody i stypendia:

- im. Romana Barańskiego dla dwóch najlepszych absolwentów,
- im. Jerzego Horskiego dla najlepszego polonisty,
- im. Stanisława Szczurowskiego dla najlepszego chemika,
- im. Violetty Piaseckiej dla najlepszego historyka,
- im. Wojciecha Fularskiego dla najsympatyczniejszego absolwenta,
- im. Jerzego Reflera dla najlepszego przyrodnika,
- im. Waldemara Zillingera dla najlepszego fizyka,
- im. Andrzeja Jagiełłowicza dla najlepszego geografa,
- im. Henryka Nowakowskiego dla najlepszego sportowca,
- im. Marcina Pietrzyka dla pasjonata wiedzy o polityce i świecie współczesnym


Sprawozdania z działalności fundacji:

Udostępnij