Regulamin konkursu "Z Ekologią na Ty"

Kategoria: Z Ekologią na Ty Marek Czerwiec / March 13, 2015

REGULAMIN KONKURSU „Z Ekologią na Ty”

Pierwszy konkurs na platformie internetowej

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele ZSO nr 15 - IV LO im. S. Staszica i Gimnazjum nr 25 im. S. Staszica w Sosnowcu: dr E. Mróz, mgr K. Koprowska, dr R. Hassa, za prawidłowe działanie internetowej platformy testowej odpowiada dr M. Czerwiec.
2. Celem konkursu jest popularyzacja idei ochrony środowiska wśród uczniów klas gimnazjalnych, poznanie zagrożeń wynikających z działalności człowieka, poznanie różnych form ochrony środowiska przyrodniczego, podniesienie świadomości konieczności ochrony środowiska i uświadomienie korelacji nauk przyrodniczych.
3. Konkurs odbywa się w ramach Obchodów Dni Ziemi w Sosnowcu.
4. Szczegółowy harmonogram i Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony na stronie ZSO nr 15 - www.staszic.edu.pl odsyłacz „ Z ekologią na Ty” w zakładce konkursy i stanowią integralną część Regulaminu Konkursu.
5. Zasady uczestnictwa:
- w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych z północnej części woj. Śląskiego,
- liczba uczestników z jednej szkoły jest ograniczona do 5 uczniów; konkurs ma charakter indywidualny,
- konkurs jest konkursem wiedzy i ma charakter interdyscyplinarny - obejmuje zagadnienia z zakresu ekologii w biologii, geografii i chemii,
- konkurs polega zalogowaniu się na platformę internetową i udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań losowo wybranych z zakresu ekologii (biologia, chemia, geografia) w ciągu 15 min.
- do drugiego etapu konkursu przechodzą uczniowie którzy uzyskają 85% poprawnych odpowiedzi.

Termin zgłoszenia do konkursu upływa do 9 kwietnia 2015r. o godzinie 24.00.
Zgłoszenie przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie ZSO nr 15 - www.staszic.edu.pl odsyłacz „ Z ekologią na Ty” w zakładce konkursy.

Harmonogram:
Zgłoszenie – 9 kwietnia 2015r. do godziny 24.00.
I etap – 13 kwietnia 2015r. godz. 12.00 w szkole ucznia po zalogowaniu się na platformie internetowej .
Wyniki I etapu – 15 kwietnia 2015r. zostaną opublikowane na stronie ZSO nr 15 - www.staszic.edu.pl odsyłacz „ Z ekologią na Ty” w zakładce konkursy
II etap –  11 maja.

O liście zwycięzców i terminie rozdania nagród dyrektorzy szkół, opiekunowie i uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Wyniki konkursu i termin rozdania nagród będzie podany również na stronie szkoły.
Szkoły biorące udział w I etapie konkursu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla celów organizacyjnych konkursu.

Bezpośredni odsyłacz do strony konkursu: http://staszic.edu.pl/index.php/konkursy/z-ekologia-na-ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij