ks. prof. Marek Starowieyski

Kategoria: Oskar(d) Staszica Marek Czerwiec / March 3, 2015

Jest patrologiem. Tylko specjalistyczny słownik pozwala zrozumieć ten tajemniczy termin. Patrolog to badacz dorobku Ojców Kościoła. Może w tym tkwi przyczyna, dla niezmiennie przejawia ojcowskie uczucia wobec macierzystej szkoły. Swój dorobek naukowy zamknięty w pięknych książkach systematycznie przekazuje szkole. W bibliotece ma nawet własną półkę. Spokrewniony z hr. Fredrą, i gen Szeptyckim, brat wielkiego malarza a przez Matkę Szkołę – Alma Mater spokrewniony ze wszystkimi Staszicakami. Matura w roku 1954 odebrana z rąk dyrektora Juliana Latosińskiego. Laureat Oskar(d)a Staszica w kategorii „Nauka” – Ksiądz Profesor Marek Starowieyski.

Kapłan archidiecezji warszawskiej. Wybitny patrolog, historyk i biblista. Ur. 25 stycznia 1937 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 26.06.1960 roku. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Filologii Klasycznej) oraz KUL w Lublinie (patrolog). Jest specjalistą z literatury Wczesnochrześcijańskiej. Jest także redaktorem serii "Źródła monastyczne" oraz "Warszawskie Studia Teologiczne." Niekwestionowany autorytet w dziedzinie historii (pierwszych czterech wieków).

Źródło: http://www.wydawnictwopetrus.pl/starowieyski-marek,36,autor.html

Zdjęcie: http://kosciol.wiara.pl/doc/1389830.Serce-w-Rzymie/3

Udostępnij