Elżbieta Bieńkowska

Kategoria: Oskar(d) Staszica Marek Czerwiec / March 3, 2015

Elżbieta Bieńkowska,

Wprawdzie, zapytana skąd jest odpowiada, że z Mysłowic, ale przecież nie takie rzeczy wybaczała Jej Alma Mater.

Absolwentka z rocznika 1982 maturę odebrała z rąk dyrektora Bogusława Kabały. Ukończyła klasę biologiczno-chemiczną. Wybrała studia filologiczne, jest orientalistką z wykształcenia. Nie przeszkodziło jej to jednak zająć się zawodowo sprawami o wiele bliższymi Zachodu niż Wschodu. Szkole oddała to, co miała najcenniejszego – własnego syna, absolwenta z roku 2008. Obecnie nasz człowiek a nawet nasza kobieta w Brukseli, polski Komisarz Unii Europejskiej. Laureatka Oskar(d)a Staszica w kategorii „Życie społeczno-polityczne” Pani Elżbieta Bieńkowska.

Elżbieta Ewa Bieńkowska (…) – polska urzędniczka służby cywilnej. W 1982 ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, w 1988 orientalistykę w zakresie iranistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1996 Krajową Szkołę Administracji Publicznej (IV promocja), a w 1998 studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2007–2013 minister rozwoju regionalnego, od 2011 do 2014 senator VIII kadencji, od 2013 do 2014 wiceprezes Rady Ministrów i minister infrastruktury i rozwoju, od 2014 Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Jest wieloletnim praktykiem zarządzania i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych i strukturalnych w ramach polityki spójności UE. Jest zwolenniczką decentralizacji władzy publicznej, w tym zarządzania polityką spójności UE w Polsce.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Bie%C5%84kowska

 

Udostępnij