Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr15

41-206 Sosnowiec, Plac Zillingera 1

tel.032 2913784, 032 2911659

lo4@sosnowiec.edu.pl

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Dyrektor szkoły:
mgr Tomasz Szyjkowski
dyrektor@staszic.edu.pl

z-ca dyrektora:
mgr Katarzyna Warzyszak-Koprowska
dyrektor2@staszic.edu.pl

Samorząd Szkolny
samorzad@staszic.edu.pl

Sekretariat Szkoły
lo4@sosnowiec.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
Rada Rodziców
41-206 Sosnowiec
Plac W. Zillingera 1

Konto Rady Rodziców: GETIN BANK SA
nr rachunku 67 1560 1166 2110 1734 8454 0001

Jeśli wiesz cokolwiek na temat rozprowadzania narkotyków w naszej szkole, lub innych spraw związanych z narkotykami pisz anonimowo na adres: narkotyki@staszic.edu.pl