Towarzystwo Szkół Twórczych

Kategoria: Szkoła Marek Czerwiec / January 1, 2014

IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu należy do  Towarzystwa Szkół Twórczych.
Ruch ten został zintegrowany na początku lat 80. przez Danutę Nakoneczną wokół jej autorskiej szkoły, LX LO w Warszawie, współtworzony w 1983 roku przez 11 liceów z całej Polski. Jako stowarzyszenie TST zostało oficjalnie zarejestrowane w Warszawie w grudniu 1989.

Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród. Głównym celem działalności TST jest rozwijanie współpracy szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania.

Przedsięwzięcia TST

* obozy naukowe;
* obozy ekologiczne;
* obozy humanistyczne w Łomży;
* Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie
* Ogólnopolska Biesiada Poetycka;
* turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół zrzeszonych;
* ogólnopolskie konkursy (matematyczne, przyrodnicze) dla gimnazjów przy liceach TST;
* wspólne konferencje samorządowe.

Celem TST jest:

1. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych.
2. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela.
3. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności:
a. tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniejszego rozwoju osobowości wychowanków,
b. wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c. otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się,
d. wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnionych,
e. gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli i szkół.

 

źródło : pl.wikipedia.org

Udostępnij
Close

Powiązane artykuły