Kalendarium

Kategoria: Szkoła Marek Czerwiec / September 4, 2014

KALENDARIUM
ROK SZKOLNY 2014/2015

DATA

 

01.09.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego

17.09. 2014

Konferencja RP- zatwierdzenie planu pracy

18.09. 2014

Zebrania z rodzicami

30.09.2014

Termin oddania wstępnych deklaracji maturalnych

13.10.2014

Ślubowanie klas I GM

14. 10. 2014

Dzień Edukacji

17- 18.10.2014

Jubileusz 120- lecia

18.10.2014

Ślubowanie klas I LO

20-24.10. 2014

Tydzień wycieczkowy dla klas III LO ( do ustalenia 3 dni w tym tygodniu)

10.11.2014

Termin wystawiania zagrożeń oceną niedostateczną dla kl. III LO

12.11. 2014

Konferencja szkoleniowa/ Zagrożenia oceną niedostateczną – kl. III LO

13.11. 2014

Konsultacje dla rodziców

15.12. 2014

Termin wystawiania zagrożeń oceną niedostateczną dla kl. I, II LO i GM
Termin wystawiania ocen na I semestr dla klas III LO

17.12.2014

Konferencja Rady Pedagogicznej- klasyfikacja klas III LO

18.12.2014

Zebranie z rodzicami  LO, GM

22.12. – 31.12.2014

Zimowa przerwa świąteczna

23.01.2015

Termin wystawiania ocen na I semestr dla klas I, II LO i GM

24.01.2015

Studniówka (propozycja)

28.01.2015

Konferencja klasyfikacyjna- klasy I, II LO i GM

29.01.2015

Zebrania z rodzicami

02.02. – 15.02.2015

Ferie zimowe

07.02.2015

Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych

25.02.2015

 Konferencja plenarna

18 – 24.02.2015

Próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne (w zależności od współpracy
z OKE)

02.03. – 06.03.2015

Wyjazdy zimowe kl. I LO

III, IV

Dni otwarte dla kandydatów do GM i LO ( termin po uzgodn. z WE)

25.03.2015

Konferencja  - zagrożenia w klasach III LO

26.03.2015

Zebrania z rodzicami kl. III LO, konsultacje dla rodziców LO, GM

2 – 7.04.2015

Wiosenna przerwa świąteczna

15.04.2015

Termin wystawiania ocen kl. III LO

17.04.2015

Konferencja klasyfikacyjna kl. III LO

21-23.04.2015

Egzamin gimnazjalny

24.04.2015

Zakończenie zajęć w kl. III LO – rozdanie świadectw

27-30.04.2015

Tydzień wycieczkowy klasy II LO

4 – 6. 05. 2015

Pisemny egzamin maturalny

11 – 29.05.2015

Pisemny i ustny egzamin maturalny

20.05.2015

Konferencja – zagrożenia oceną niedostateczną

21.05.2015

Zebrania z rodzicami  kl. I i II   LO, GM

koniec maja

Egzamin wstępny do klasy gimnazjalnej

18.06.2015

Termin wystawiania ocen

22.06.2015

Konferencja klasyfikacyjna roczna

26.06.2015

Zakończenie zajęć dydaktycznych

29.06.2015

Konferencja plenarna

29.06. – 08.07.2015

Termin rekrutacji do kl. I LO

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z § 5 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego:  
4-6.05.2015   – (pon. – środa) egz. maturalny  
05.06.2015 – piątek

Dni wolne do uzgodnienia:02.01.2015 odrabiamy  18.10.2014

Udostępnij