ZSO nr 15 w Sosnowcu

Uniwersytet Licealisty

Kategoria: Aktualności Marek Czerwiec / June 17, 2015

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji projektu Uniwersytet Licealisty. Uczniowie „Staszica” w ramach Uniwersytetu Licealisty realizowanego przez Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będą mogli brać udział w zajęciach i poczuć się jak studenci medycyny.

Celem projektu, w którym od kilku lat uczestniczy również nasza szkoła współpracująca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym jest przede wszystkim popularyzacja studiów medycznych oraz zmotywowanie licealistów do pogłębiania wiedzy i zainteresowań w zakresie nauk ścisłych. To też doskonała okazja, aby zobaczyć jak wyglądają studia medyczne i zajęcia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Zajęcia z anatomii, genetyki medycznej, czy też fizjologii prowadzić będą nauczyciele akademiccy.
Rekrutacja będzie trwała do 21 czerwca 2015 roku za pomocą internetowego formularza, który dostępny jest w zakładce Rekrutacja 2015/2016 pod linkiem internetowym http://www.sum.edu.pl/rekrutacja-2014-2015.
W projekcie mogą brać udział uczniowie, którzy w czasie trwania projektu będą uczęszczali do 2 lub 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzającego egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym i dodatkowo:
1) uzyskali w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą (4), z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka.
2) lub posiadają inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II lub III stopnia).
Więcej informacji i szczegółów na temat Uniwersytetu Licealisty znajdziecie na stronie internetowej http://www.sum.edu.pl/rekrutacja-2014-2015

Udostępnij