O Oskar(d)ach

Kategoria: Oskar(d) Staszica Marek Czerwiec / June 27, 2015

Statuetką „Oskar(d) Staszica” wyróżnia się szczególnie zasłużonych Staszicaków. Nazwa nawiązuje zarówno do Oscara i do oskarda - narzędzia pracy geologów i górników. Patron Szkoły - Stanisław Staszic był między innymi geologiem i praktycznie odkrycie złóż węgla w Zagłębiu to jego zasługa. Wydobywanie węgla i jego najszlachetniejszej formy - diamentów, to trud i mozół. Podobnie zresztą jak praca nauczyciela, którym Stanisław Staszic był także. Uczniowie, zwłaszcza ci, którzy coś osiągnęli, to prawdziwie oszlifowane diamenty, odkryte podczas nauki w szkole. Laureatami „Oskar(d)a” są osoby posiadające niekwestionowany dorobek życiowy i zawodowy w rozmaitych dziedzinach. Zdobywcy tej nagrody podtrzymują jednocześnie swoje związki ze Szkołą.

Statuetka „Oskar(d) została przyznana po raz pierwszy podczas gali jubileuszowej 18 października 2014 r. Od tego czasu nie była przyznawana corocznie, lecz w odstępach czasowych np. dwu -trzyletnich. Nagrodę tą przyznaje Kapituła powołana przez Prezydium Stowarzyszenia Wychowanków i Sympatyków Liceum. W jej skład wchodzą: Przewodniczący i Sekretarz Stowarzyszenia, przedstawiciel Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia, dyrektor i zastępca dyrektora zespołu szkół, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Rady Rodziców. Osoby funkcyjne zasiadają w Kapitule przez czas trwania swojej kadencji na stanowisku. Regulamin i tryb pracy Kapituły jest przez nią opracowany i przyjęty przez Stowarzyszenie.

Udostępnij