Tomasz Szyjkowski

Kategoria: Oskar(d) Staszica Marek Czerwiec / June 26, 2015

Parafrazując słowa poety, można o NIM powiedzieć tak: rodem sosnowiczanin, sercem plateranin, a talentem staszicowski dyrektor.
Sosnowiec to Jego rodzinne miasto, które świetnie zna, kocha (chociaż od pewnego czasu ma ono konkurencję w postaci Krakowa i Bielska) i o które się troszczył, pełniąc funkcję wiceprezydenta.
Liceum Plater zajmuje w Jego sercu wyjątkowe miejsce, bo tam przecież - jak każdy młody człowiek - zawierał znajomości, przyjaźnie, podkochiwał się w koleżankach i „nieuchronnie wkraczał w wiek dorosłości”.

Ze „Staszicem”  połączyła Go jednak więź najmocniejsza. Tu dane Mu było realizować wizję szkoły nowoczesnej, przyjaznej uczniom i pracownikom; szkoły kształcącej absolwentów, którzy równie wspaniale jak egzamin dojrzałości zdają egzamin z życia.
Owa nowoczesność to przede wszystkim modernizacja i rozszerzanie infrastruktury szkoły - tworzenie i wyposażanie pracowni przedmiotowych oraz zaplecza sportowego.
To także nowoczesność kształcenia – nadążanie za zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i proponowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. To wreszcie tworzenie przyjaznej atmosfery pracy dla uczniów i nauczycieli, zgodnie z mądrą, życiową zasadą, że procedury nie mogą być ważniejsze od człowieka, która to zasada zastosowana w szkole, przełożyła się między innymi  na setki zwycięstw naszych uczniów w różnych konkursach, turniejach i olimpiadach.
Jest ojcem kilkorga „wyjątkowych dzieci”. Najstarsze z nich to regaty „Staszic-Plater”. Zorganizowane po raz pierwszy w 1997 roku do dziś dostarczają wielu wzruszeń i emocji kibicom oraz krwi, potu i łez zawodnikom i ich nauczycielom.
Drugim cudownym dzieckiem jest MAKE – Młodzieżowa Akademia Krzewienia Edukacji. Stworzona na przełomie wieków we współpracy z Fundacją Timken oraz kilkoma  sosnowieckimi szkołami daje możliwość realizacji wspaniałych projektów uczniowsko - nauczycielskich.
I najmłodsze z dzieci, obchodzące w roku szkolnym 2015/16 swoje dziesiąte urodziny. Od stycznia 2013 roku posiada  imię: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica.
Pojawiło się trochę przypadkowo i znacznie pomieszało szyki w swojej rodzinie, bo musieliśmy zmienić nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących, czego niektórzy absolwenci nie mogą nam zapomnieć. Nie żałujemy jednak, bo to najmłodsze dziecko niczym brzydkie kaczątko wspaniale się rozwija i pięknieje z dnia na dzień.
O szkole, którą kierował przez ostatnie 20 lat, tak powiedział kiedyś w jednym z wywiadów: „Przez wszystkie lata istnienia szkoły jej pozycja była raz lepsza, raz gorsza, nigdy nie była to jednak szkoła przeciętna. Zawsze było to coś, co przyciągało uwagę. Zawsze była to szkoła, gdzie dużo się wymagało od uczniów, gdzie trudno było dostać dobrą ocenę”.
Laureat Oskar(d)a Staszica w kategorii  „Człowiek”– Pan Dyrektor Tomasz Szyjkowski.

Udostępnij