Niezbędnik dla kandydatów do gimnazjum

Kategoria: Dla Kandydatów Marek Czerwiec / March 13, 2015

Oto niezbędne informacje dla kandydatów do Dwujęzycznego Gimnazjum nr 25:

Sposób przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego oraz zakres materiału

Przykładowy test kompetencji językowych

Sukcesy naszych gimnazjalistów

Ważne terminy:

- 11 kwietnia 2015 r. godz. 10.00 - spotkanie dla kandydatów i ich opiekunów
- 14 kwietnia – 21 maja 2015 - składanie ankiet
- 27 maja 2015 r. godz. 12.00 - test uzdolnień kierunkowych
- 29 maja 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników testu uzdolnień kierunkowych
- 01 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - sprawdzian z języka angielskiego
- 03 czerwca 2015 r. godz. 15.00 - ogłoszenie wyników sprawdzianu z języka angielskiego i łącznych wyników sprawdzianu predyspozycji językowych.
- do 06 lipca 2015 r. do godz. 15.00 dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia potwierdzającego wyniki osiągnięte na egzaminie odbywającym się w klasie szóstej szkoły podstawowej
- 07 lipca 2015 godz. 15.00 - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej.

 

Udostępnij