Podział godzin w liceum

Kategoria: Dla Kandydatów Marek Czerwiec / May 28, 2015

Podział godzin przedmiotów rozszerzonych w liceum

 

 

Profil

 

Przedmioty rozszerzone

 

Liczba godzin tygodniowo

Klasa I

Klasa II

Klasa III

POLITOLOGICZNO-PRAWNY

Pierwszy rozszerzony

wos

 

4

3

Drugi rozszerzony

do wyboru przez ucznia:
historia
albo
geografia

 

6

5

Trzeci rozszerzony

język angielski

Podstawa i rozszerzenie
4

Podstawa i rozszerzenie 6

Podstawa i rozszerzenie 6

Uzupełniający

Wiedza
o prawie
z modułem English law

   

 

1

Uzupełniający

Przyroda
albo
historia i społeczeństwo
w zależności od wyboru drugiego przedmiotu rozszerzonego

  3

1

BIOL-CHEM

Pierwszy rozszerzony

biologia

 

7

6

Drugi rozszerzony

chemia

 

6

6

Uzupełniający

historia i społeczeństwo

 

3

1

MATEMATYCZNY

Pierwszy rozszerzony

matematyka

Podstawa i rozszerzenie 5

Podstawa i rozszerzenie 8

Podstawa i rozszerzenie 7

Drugi rozszerzony

do wyboru przez ucznia:
fizyka
albo
chemia
albo
geografia

 

5

5

Trzeci rozszerzony
do wyboru:

do wyboru przez ucznia:
wos
albo informatyka albo
j. angielski

 

 

 

 

Podstawa i rozszerzenie 3

 

3

 

 

Podstawa i rozszerzenie 6

 

3

 

 

Podstawa i rozszerzenie 6

Uzupełniający

historia i społeczeństwo

 

3

1

Udostępnij